Dr.Mulu Naggaa Hayyoota Yuunivarsiitii Maqaleerraa Mormiin cimaan Mudate
***
Bulchiinsi Yeroo M.N.Tigray Dr.Muluun hayyoota Yuunivarsiitii Maqalee waliin marii taasisaniin haasawa ajaa’ibsiisaa taasisanniiri. Haasaa kanaa, hayyoota doorsisuuf yaalaniiru. Namni ‘Bulchiinsa keenya hin fudhanne dirree waraanaa deemuu mirga qaba, kanaan achi nu hin morminaa’ yaada jedhu haasaa mufiin guutameen taasisuu sagaleen waraabbamee bahe mirkaneesseera. Dabalataanis Gaaffii hayyootarraa ka’eef deebii yoo kennan, Waraanni Eeritraa naannoo Tigraayitti kiaasaa guddaa qaqqabsiisuu yoo amanan, ‘Eeyyen haalli deemaa jiru nullee ni dhukkubsa, Badii Lubbuu Lammiileetiif Qabeenyaa raawwachaa jiru, garuu RIB yeroo kanatti humna Waraana Eeritraa waraanee ofirraa baasuu hin danda’u, humna hin qabu…” jechuudhaan sadarkaa humni Raayyaan Ittisa biyyaa Itoophiyaa keessa jiru ifatti ibsan Pre.Yeroo.M.N.Tigray Dr.Muluun.

Waltajjii kanarrattis Hayyoota Yuunivarsiitichaarraa Mormiin guddaan kan mudate yoo tahu, yeroo hayyootni waltajjii hirmaatan itti iyyanii, harka rukutanitti salphattoota ijoollee nutu walitti qabe jechuudhaan arraba darbaa dubbataniiru, harka rukutamu kana deeggaruun barootaaf saamaa turtan, kun dhaabbatuu qaba, daa’immanuu akkasi hin gootu, Yuunivarsiitii kana keessa namni akkamii akka jiru ilaalaa jechuun itti dabalanii haasaa hirmaattota heddu mufachiise dubbataniiru.

Pre.Yeroo.M.N.Tigray Dr.Muluun waltajjii kanarratti kan argaman Eggumsa addaa humna Ripaabilikaatiin godhameefis akka tahe Miidiyaan 3F odeeffateera.

#3f_media

Odeeffannoo waqtaawaa fi saffisaa argachuuf, #Telegram keenya hordofaa
3F Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here