Yeroo adda addaatti haala hin barataminiin bulchiinsa Itoophiyaa irraa gammachuu akka hin qabne kan agarsiisaa turan President Keniyaa Uhuru Kenyatta, Waltajjii #IGAD irratti ifatti jechoota jajjabaa walitti darbachuudhaan ifatti walitti bu’anii akka turan Miidiyaalee adda addaa dabalatee Amb.Birhaanuu Tsaggaayee mirkaneessanii turan.

Gama President Keeniyaa Uhuruu keenyattatiin yeroo adda addaa qeeqni adda addaa MM.Dr.Abiy Ahmed irratti kahaa ture keessaa ‘Nageenya kutaa Gaanfa Afrikaa kan jeeqaa jiru Itoophiyaa akka tahe, Hanqinni bulchiinsaa ammoo kanaaf akka sababa taheefi President Eritrea Isayyas Afworki waliin MM.Abiy IGAD diiguuf hojjachaa jiru’, kanneen jedhaniifi kkf yommuu tahu qeeqa kana bu’uureffachuun waltajjii IGAD irratti Bulchitootni lamaan qaamaan hanga ija walitti diimmeffachuu gahamee ture.
 
Dabalataanis Haalli nageenya Daangaa biyyoota lameenii sodaa hamaa keessa seenaa kan dhufe yommuu tahu, guyyaa dheengaddaa Lola keessoo Biyya Somaaliyaa mootummaa fi Naannoo Juubaa Land giddutti gaggeeffamaa jiruun Itoophiyaan Mootummaa Somaaliyaa Pre.Abdullah Farmaajoo deeggaruudhaan, Keeniyaan ammoo Juuba Laand deeggaruudhaan dhukaasa walitti banuutu gabaasuun keenya ni yaadatama.
 
Kanumarraa kahuudhaan Biyyootn lameen yeroodheeraaf hariiroo gaarii waliin qaban kunneen sodaa nageenyaa guddaa keessa walseensisaa jiraachuun ifatti kan muldhachaa dhufe yoo tahu Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa haala uumame Jaarsummaan fixuudhaaf jilli Finfinnee irraa ergame Keeniyaa, Naayiroobii seenuu miidyaaleen adda addaa gabaasaa jiru.
 
Jarsummaa kanaaf kan ergamanis Jila MM.Itoophiyaa duraanii Obbo Hayilamariyaam Dassaalany tahuunis mirkanaayeera.

Gabaasa qindaayeef #3F_Media,
#Like, #Share gochuun waliif dabarsaa

For latest news Join our Telegramhttps://t.me/FFF_Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here