Pirezidaantiin Baankii Daldala Itoophiyaa Obbo Baacaa Giinaa Maaliif aangoo irraa kaafame?

Pirezidaantiin Baankii Daldala Itoophiyaa Obbo Baacaa Giinaa Maaliif aangoo irraa kaafame?

0
567

Amantanis dhiiftanis #Gaaffiin Nafxanyootaa Adadumaan deebi’aa jira. — #share godhaa

#BaacaaGiinaa Maaliif aangoorraa kaafame?

Pireezidaantiin Baankii Daldala Itoophiyaa Aangoo irraa akka kaafamu #Nafxanyootni Duula walitti fufaa gaggeessaa turan, keessaafuu gaafa #BaankiinDaldalaa Buqqaatotaaf Baajata ramadame baayina Ummataa irratti hudaayee dhibbeentaan hiree naannoo Amaaraatiif dhibbeentaan xiqqaan gahe booda #Duula walitti fufaa irratti gaggeessaa turan.
Sababni Duulli irratti banameef:
— Bulchiinsa Baankii Daldalaa kan dur Nafxanyaan dhuunfattee hanga Fund adda addaa dhaabbilee Nafxanyaa akka TV EBN jibbiinsa Oromoo irratti hojjatu ramaduu turan harkaa waan baaseef.
— Hojjattoota Madaallii seeraatiin Ogummaadhaan akka hojjatan waangodheef
— Saamicha dur bulchiinsi qindaa’ee raawwachaa ture waan balleesseef.
— Ramaddii madaallii sabaaf sablammoota biyyattii giddugaleeffate waan hojiirra oolcheef
— Oromummaatti jabeessee waan amanuuf
— Sagantaa Beeksisa Baankii Daldalaa Afaan Oromootiin TV OBN irratti jal qabsiisuu
— Raawwii keessatti Afaan Oromoo fi Oromoo ofirraa dhiibuu dhabuu fi kkf

Kunoo duulli sun milkaayee #aangoosaarraa kaasaniiru. Ambaasaaddara gootee muudde jaartiin President sun.

Ka’a fa nuun Baacaa Giinaa Madaallii kan eeggate waan hin taaneef nan morma.

Obbo Baacaa Giinaa

Waliif dabarsaa
Abdisa Bancha Jara tiin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here