Oduu Simbirtuu | Abbaan Taayitaa Biroodkastiingi Itoophiyaa OMN akeekkachiise

Abbaan Taayitaa Too’annoo Tamsaasa Itoophiyaa (Ethiopian Broadcast Authority ykn #EBA) #OMN doorsisuudhaaf xalayaa akeekkachiisaa tokko barreessee jira. Xalayaan dhiibbaa siyaasaa OMN irratti godhuudhaaf akka barreeffame ifaan irraa mul’atu kun, waajjiraalee mootummaa olaanoo biyyattii kanneen akka waajjira MM fii dhaabbata tika biyyoolessaatifis garagalcha akka ta’u godhamee kan jiru yoo ta’u, kunis nu doorsisuuf akka godhame

0
484

Abbaan Taayitaa Too’annoo Tamsaasa Itoophiyaa (Ethiopian Broadcast Authority ykn #EBA) #OMN doorsisuudhaaf xalayaa akeekkachiisaa tokko barreessee jira. Xalayaan dhiibbaa siyaasaa OMN irratti godhuudhaaf akka barreeffame ifaan irraa mul’atu kun, waajjiraalee mootummaa olaanoo biyyattii kanneen akka waajjira MM fii dhaabbata tika biyyoolessaatifis garagalcha akka ta’u godhamee kan jiru yoo ta’u, kunis nu doorsisuuf akka godhame ifa taasisa — OMN daran doorsisuudhaan ijaaf gurra ummataa ta’ee itti fufuu akka hin dandeenye danquu dha kaayyoon isaanii. Itti hilkaahan garuu!

Wanti hedduu nama dhibu garuu xalayaa doorsisaa kana kan nutti barreessan hoggaantoonni abbaa taayitichaa waajjira OMN qaamaan dhufanii nu waliin haala ittiin karaa qajeelloo ta’een hojjachuu danda’anirrattiifii, kanaafis fedhi guddaa qaban ilaalchisee marii wal hubannoo qabu erga taasisanii ji’uma okkoon booda ta’uu isaati.

OMN doorsisoo siyaasaa akkanaatiif hin jilbiiffatu. Inumaayyuu oogummaa, hamileefii raawwii-dalaggii duraanuu ittiin beekkamu daran cimsee itti fufa.

Hoogganaa OMN Girmaa Guutamaatiin

 

xalayichi:

Xalayaa Abbaan Taayitaa Biroodkastiingii OMNtti barreesse

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here