Ameerikaan Hidha haaromsa guddicha Itiyoophiyaan wal-qabatee waliigalchuu dha malee dhiibbaa gochuu hin qabdu:Ogeessa seeraa

Ameerikaan Hidha haaromsa guddicha Itiyoophiyaan wal-qabatee waliigalchuu dha malee dhiibbaa gochuu hin qabdu:Ogeessa seeraa

0
775

Ameerikaan Hidha haaromsa guddicha Itiyoophiyaan wal-qabatee waliigalchuu dha malee dhiibbaa gochuu hin qabdu:Ogeessa seeraa Dr.Nuuroo Badhaasoo.

Itiyoophiyaan hidhi kun miidhaa Ijipti irraan akka hin geenye amansiisuuf hojiin dippiloomaasii guddaan akka irraa eegamus, Ogeessi seeraa Dr.Nuuroo Badhaasoo himan.

Ijipti Ameerikaas ta’e biyyoota birootti fayyadamuun dhiibbaa gochuu malti,Itiyoophiyaanis dippiloomaasiitti fayyadamuun faayidaa ishee mirkaneessuuf booddeetti jechuu hin qabdu jedhan.

Ijipti laga Abbayyaa akkuma kanaan duraa dhuunfattee itti fayyadamuuf wixxifachaa jirti, kun ammoo seeraanis uumamaanis fudhatama akka hin qabne dubbatan.

Itiyoophiyaan biyya birmadummaa qabdudha faayidaa ishee mirkaneessuuf hojjechuu qabdi, Ummanni ishee miiliyoonaan lakkaa’amu dukkana keessa osoo jiru dhimma kana osoo hin mallatteessin beekumsaa fi xiinxala cimaan gaggeeffamu akka qabdu dubbatan.

Faayidaa biyyaarratti humnoota siyaasaas ta’e lammiin kamuu garaagarummaa qabachuu akka hin qabnee fi tokkummaan dhaabbachuu akka barbaachisuus himan.

Itiyoophiyaan marii hidha guddicha haaromsaa Ameerikaatti gaggeeffamurraa hafuun jaarsummaa Ameerikaarratti akka hin quufne mul’isas jedhan.

Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaaldi Tiraampi dhaabbilee dhiibbaa biyyattii jala jiran kanneen akka Baankii Addunyaa fi Fandii Maallaqa Addunyaatti fayyadamee dhiibaa gochuu fedhas jedhan.

Itiyoophiyaan bu’aa yeroof jettee faayidaashee yeroo dheeraa fi kabaja ishee akka hin dhabne sirriitti hojjechuu akka qabdu himaniiru.

Pireezidaanti Traampi marii kana milkeessuun beekumtii isaa Addunyaarratti olkaasuu akka fedhus tilmaaman qabas jedhan.

Waliigalteen gaggeeffamu kamuu fayyadamummaa biyyoota hundaa akka mirknessuu danda’utti ta’uu akka qabus himan.
Akaaluu Baqqalaatu gabaase.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here